ВИДЕВ СЕРВИЗ

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

През 2012 г. се предвижда значително увеличаване на производството на тези коли (около 150 000 превозни средства). Какви са предимствата и недостатъците на използването на електрически задвижвани автомобили?

ПРЕДИМСТВА
Електрически превозни средства са по-евтини в експлоатация. За много шофьори и собствениците на обикновени автомобили, цена в размер на 2-10 злоти за разстояние от 100 km е нереалистична. Разходите за електроенергия могат много по-лесно да се предвидят отколкото постоянно променящите се цени на газта или бензина. Зареждането на акумулаторите през нощта може допълнително да се намали разходите на последващата експлоатация,
Много важно предимство на този вид автомобили е, че те са по-тихи и по-щадящи околната среда. Електрически задвижваните автомобили по-малко замърсяват околната среда от превозните средства с двигатели с вътрешно горене,
Електрическите автомобили са по-лесно управляеми и по-просто устроени. Електрическите двигатели имат малко движещи се части, така че рискът от аварии е много по-малък и по този начин оперативните разходи намаляват,
Друго предимство на електрическия двигател е рекуперацията на електроенергия при спиране (действа като генератор),- Допълнително предимство на този тип автомобил е по-малък риск от изгаряне или детонация на превозното средство по време на пътно произшествие.

НЕДОСТАТЪЦИ
Покупната цена на електрическите автомобили е по-висока от тази на колите с вътрешно горене, освен това те имат по-малка товароподемност. Едновременно модификацията на такава кола е много по-скъпа. Електрическият автомобил губи много от стойността си след няколко години употреба,
Друг недостатък на този тип автомобил е, че капацитетът на акумулатора пада до 50% при температура -20 градуса по Целзий, което намалява обхвата му,
Тихата експлоатация на електрическите автомобили може да се счита за предимство, но то може да бъде и честа причина за инциденти с пешеходци.