ВИДЕВ СЕРВИЗ

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Гуми
Гуми

Гуми

Налягане на въздуха в гумата

  • Проверявайте налягането на въздуха на гумата редовно, най-малко веднъж на всеки 2 до 4 седмици. Налягането трябва да се проверява, когато гумите са студени. Ако гумите са загрети дори малко, измерването на налягането ще бъде неточно.
  • Ако загубите или повредите елементи на вентилите, сменете ги веднага. Затегнете всички вентили правилно и проверете дали функциониращата повърхност не е повредена.
  • Проверявайте редовно налягането на въздуха в резервната гума. Важи правилото налягането на резервната  гума да бъде с около 0,5 атмосфери по-високо от предписаното налягане. Регулирайте налягането след като резервното колело е монтирано на автомобила.

Повреда на гумата

Пример Възможна причина
По-голямо износване в центъра на протектора Налягането в гумите е твърде високо
По-голямо износване в раменете на протектора Налягането в гумите е твърде ниско
Значителни петна на износване по периферията на гумата Дефектно окачване, дефектни амортисьори, интензивно спиране
Протекторът е износен от едната страна Неправилно подравняване на колелото
  • Редовно проверявайте дали гумата има предписаното налягане и дали не е повредена;
  • Не забравяйте, че всяка гума има също своя вътрешна част, която може да се провери само от специалист с необходимите технически средства;
  • Гумите трябва да се проверяват от специалист най-малко четири пъти в годината, за да се уверим, че са в добро състояние.

Не забравяйте, че дори и новите гуми ще се износят бързо при наличие на повреди или неправилна геометрия на окачването, които не са отстранени от специалист!

 


Дълбочина на протектора

Гумите трябва да се сменят най-късно, когато износването на протектора е достигнало минималната дълбочина от 1,6 мм.

  • За да се гарантира правилното функциониране, ние препоръчваме да се заменят при дълбочина на протектора 2мм за летните гуми и 4мм за зимните гуми.

Живот на гумата

  • Когато автомобил или ремарке не се използва за продължителен период от време, препоръчваме облекчаване на теглото върху гумите и покриването им.
  • Подменете гумите на караваните, кемперите и по-рядко употребяваните автомобили след 5 до 7 години!
  • Използвайте резервни гуми по-стари от 6 години само в извънредни ситуации!
 

Какво означава буквената маркировка 195/65 R 15 V върху гумата?

195 широчина на гумата Независимо от конструкцията на гумата, тази информация винаги се дава в милиметри.
65 съотношение на гумата височина към ширина в% Изчислява се, като се раздели височината на широчината на гумата в милиметри, и се умножи по 100.
R идентификатор на конструкцията  на гумата R - идентифицира радиалната гума, D или минус (-) идентифицира диагоналната гума.
15 диаметър на джантата Обикновено се посочва в инчове, но може да бъде и в милиметри.
V скоростен индекс Максимално допустима скорост, означена с буквен код

Максимално допустима скорост в км/ч (Гуми за леки автомобили)

M 130
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300

Търсене за Premio партньор Резервирайте сега