ВИДЕВ СЕРВИЗ

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Потенциални рискове

НЕРАВНОМЕРНО ИЗНОСВАНЕ

При по-високо налягане: Износване по централната ос

При по-ниско налягане: Странично износване


АКВАПЛАНИНГ

Нова гума Стара гума


ВИБРАЦИИ

Динамичен дисбаланс Статичен дисбаланс


ДИСБАЛАНС НА АВТОМОБИЛА

правилна ротация неправилна ротация