ВИДЕВ СЕРВИЗ

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Символи и съкращения на гумите
СИМВОЛ ЗА ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ

СИМВОЛ ЗА ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ

Този символ сочи че гумата е подходяща за ползване през всички сезони и адекватно отговаря на изискванията през тези сезони. Истинската всесезонна гума би трябвало да е сертифицирана за снежно време (със снежинка)

СИМВОЛ ЗА ИЗПОЛВАНЕ В ДЪБЛОК СНЯГ

Всесезонните гуми и зимните гуми трябва да имат символ за използване в дълбок сняг . Това показва, че гумата е преминала изпитания в съответствие с тестовите процедури на ETRTO и е одобрена и сертифицирана като отговаряща на изискванията

ПРОТЕКТОР НА ДЖАНТАТА

За използване на ултрамодерните съвременни гуми обикновено се налага закупуването и монтирането на алуминиеви джанти. За да спомогнат за опазването на тази скъпа инвестиция, повечето нископрофилни гуми са оборудвани с протектор на фланеца на джантата.

Съвременните гуми с високи характеристики изискват специално внимание при монтажа си, за да се извлече максимума от технологичните им възможности.

ИНДУСТРИАЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Съкращение Обозначение Обяснение Върху страницата
RF, RFD Reinforced За лек автомобил с повишена товароносимост (старо обозначение) Да
XL Extra Load За лек автомобил с повишена товароносимост (ново обозначение) Да
P Passenger Американско обозначение за лек автомобил (не винаги се използва) Да
C Commercial Европейското обозначение за лекотоварен автомобил Да
LT Light Truck Американско обозначение за лекотоварен автомобил Да

ФИРМЕНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Съкращение Обозначение Обяснение Върху страницата
BSL Black serrated letter Черна щрихована буква Да
BSW Black side wall Черна страница Да
OWL Outlined white letter Очертана с бяло буква Да
VSB Vertical serrated band Вертикално щрихована ивица Да
XNW Extra narrow white wall Тясна бяла страница 11 – 18 мм Да
WSW Extra narrow white wall Тясна бяла страница 11 – 18 мм Да
WW Wide white sidewalll Широка бяла страница над 23 мм Да
FP Flange Protection Защита на фланеца на джантата Да
EMT Extended Mobility Technology Гума, издържаща в аварийни ситуации (старо обозначение) Да
ROF RunOnFlat Гума, издържаща в аварийни ситуации (ново обозначение) Да

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА АВТОМОБИЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Съкращение Обозначение Обяснение Върху страницата
B Bentley Гуми на Bentley Да
* BMW Гуми на BMW без аварийни свойства Да
* RSC BMW, RunflatSystemComponent Гуми на BMW с аварийни свойства Да
A* RSC BMW 1er (E87) Гуми на BMW с аварийни свойства за 1-ва серия (Е87) Да
J Jaguar Гуми на Jaguar Да
MO Mercedes Original Гуми на Mercedes без аварийни свойства Да
MOE Mercedes Original Extended Гуми на Mercedes с аварийни свойства Да
N-... Porsche Гуми на Porsche Да