ВИДЕВ СЕРВИЗ

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Система за контрол на налягането в гумите
С решение на ЕС от всички автомобили след 01.11.2012 трябва да бъдат снабдени със систе-
ма за контрол на налягането в гумите. На лице е предписание от 01.11.2014 всеки нов втомобил
от клас М1(автомобили за лично ползване с мак-симум 8 седящи места без мястото на водача) да има такава система.
(Наредба ЕО 661/2009 на Европейския парламент и Съвета от 13 юли 2009, чл.9, абзац 2).​

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА НАЛЯГА-НЕТО В ГУМИТЕ - ЗАЩО?

От 01.11.2014 всички нови автомобили трябва производствено да разполагат с тази техника
Основание за новата Наредба е, че много водачи твърде рядко или дори никога не проверяват налягането на гумите на автомобила си, което води до значителни последствия:​
  • ниско налягане от 0,2 бара води до 1 % повисок разход на гориво; при 0,6 бара, разходът на гориво се увеличава с 4 %.
  • ниското налягане в гумите води до побързо износване на гумите и до скъсяване периода им на ползване. Освен това може да се повреди вътрешността на гумата.
  • пониско налягане на въздуха с около 1 бар на предна гума води до удължаване на спирачния път с около 10 % на мокра настилка.
  • пониско налягане на въздуха с около 1 бар намалява страничната сила на гумата почти на половина. Това може да доведе до лошо поведение на автомобила в завой, което може да предизвика поднасянето му и излизането му от пътя.
Системата за контрол на налягането в гумите следи за налягането на въздуха в гумите и предпазва от опасни промени в налягането, когато реалната стойност се отклони от нормалната такава.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ СЪГЛАСНО
АРГУМЕНТИТЕ:​​​
  • Намаляване разхода на гориво.
  • Намаляване степента на износеност на гумите.
  • Сигурност при шофиране.
  • Повече комфорт при шофиране при поддържане на правилно налягане на гумите.i

ДИРЕКТНА И ИНДИРЕКТНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ TPMS

Извлечете полза от новата наредба за системите за контрол на налягането в гумите
Две системи към момента се конкурират на пазара - директен и индиректен манометър.

При директно измерващата система-сензорът за налягане, инсталиран в гумите или във вентила обхваща налягането на гумата и температурата на гумата. Данните се предават в автомобила чрез радиовръзка и шофьорът получава информация в купето за точното налягане на въздуха на всяка една от гумите. Електрозахранването следва да бъде чрез вградена батерия.

Индиректната система обхваща ротацията на всяко колело по отделно и регистрира промените в обема на колелото при загуба на въздух. Ако една от гумите загуби част от въздуха, обемът на гумата намалява и тя трябва да започне да се върти побързо от останалите гуми. Наличната ABS/ESP–система разпознава побързата ротация и информира шофьора за показателите.

Очаква се да се направи избор, коя от двете системи да бъде използвана. В САЩ, където отдавна съществуват съответните законови разпоредби е утвърдена директната система. Експертните комисии изхождат от това, че около 70% от всички нови автомобили за в бъдеще ще имат монти-
рана директна система за контрол на налягането на гумите. Законовата разпоредба е все още технологично неутрална, това означава, че няма предписания, дали трябва да се използва директна или индиректна система за контрол на налягането в гумите.

СИГУРНОСТТА ИМА СВОЯТА ЦЕНА...

Възникващи допълнителни разходи във връзка със Системата за контрол на налягането в гумите за период от 6 години.​
 
1 комплект сензори за 2 колела 150 евро
2 сервизни комплекта/ вентил, уплътняващ пръстен, гайка и капаче на вентил/ включително монтаж 45 евро
12 смяна на колела /допълнителни
разходи по 5 евро/:
60 евро
12 обучение по автомобила /по 5 евро/: 30 евро
 
Обща сума на разходите 
съответно около 50 евро на година    285 евро
285 евро

...НО ТЯ СЕ ИЗПЛАЩА!!


При 15.000 км пробег годишно, разходът на гориво ще бъде с 0,5 л помалко, т.е. 120 евро/ при цена от 1,60 евро за литър/. Освен това намалява степента на износеност на гумите и се осигурява поголяма сигурност. Оставете автомобила си в ръцете на нашите компетентни сътрудници.

PREMIO-Вашият професионален партньор около автомобила Ви​!