ВИДЕВ СЕРВИЗ

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Калкулатор за гуми
Стар размер

Нов размер

Стар диаметър

Нов диаметър

Разлика в диаметрите на двете гуми

Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч

В зелен цвят е оцветена допустимата разлика в диаметрите на гумите.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ГУМИТЕ - ПРЕОБРАЗУВАНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ГУМИТЕ

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРЕПОРЪКИ

КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТАБЛИЦИТЕ

Таблицата показва теоретическото приравняване на размерите на гумите, като за отправна точка се използва външният диаметър на оригиналния размер (въз основа на ETRTO*) при толеранс от +/- 3% от височината на профила.

Таблиците трябва да се четат от ляво на дясно, започвайки от оригиналния размер, отбелязан с удебелени букви.ОСНОВНИ ПРАВИЛА

Преди да извършите каквото и да е преобразуване:
  • уверете се че гумата, която възнамерявате да поставите на мястото на оригиналната гума има индекс на натоварване и символ на скоростта, които отговарят на спецификациите на автомобила, особено в случай на допълнително натоварване или повишена скорост.
  • Спазвайте съответното действащо законодателство.
  • Проверете дали диаметърът и широчината на джантите отговарят на препоръките на ETRTO* за избрания размер гума (информация за джантата и подходящите за нея гуми може да се открие и в документацията, предоставаня от производителя на гумите).
  • Проверете дали има достатъчно място между гумата и калобраните, за да бъде поставена новата гума без това да създаде каквито и да са механични проблеми или да влоши управляемостта на автомобила.
  • Помнете, че е необходимо да се предвиди допълнително пространство, ако през зимата на гумите се налага поставянето на вериги.
*ETRTO - Европейска техническа организация за гуми и джанти