ВИДЕВ СЕРВИЗ

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Всичко за гумите

Основни размери на гумата

Какво е значението на буквено-цифровата информация върху гумата?

185/65 R 14 85 T

185 номинална широчина на гумата (mm)
65 съотношение на страните (%)
R iидентифицира радиалната конструкция на гумата
14 jноминален диаметър на джантата в инчове
85 Товарен индекс
T Индекс на скоростт

Товарен индекс

Товарен рейтинг (LI) – е броят определящ капацитета на натоварване на гумата при скорост, определена от рейтинга на скоростта при определени специфични условия.
 
Li kg LI kg LI kg LI kg LI kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

Рейтинг на скоростта

Рейтинг на скоростта (Символ на скоростта - SS) е максималната скорост е максималната скорост, при която гумата, може да поеме тежестта, определена от товарния индекс при определени специфични условия. Символът за скорост на гуми за пътнически и търговски превозни средства се изписва с главни букви.

 
Символ L M N P Q R S
Maкс. скорост [kм/ч]]  120 130 140 150 160 170 180
Символ T U H V W Y ZR
Maкс. скорост [kм/ч]  190 200 210 240 270 300 >240
Поради дълбочината на протектора на гумата спирачният път на автомобила, по време на употребата намалява постепенно, особено на мокър път, става значително по-дълъг..

По тази причина опасността от аквапланинг (т.е. загубата на контакт на превозното средство с повърхността на пътя се дължи на водния стълб между гумата и повърхността на пътя)  е по-голяма с гуми, които имат малка остатъчна дълбочина на канала на протектора.
​​

Износване на гумите

От гледна точка на безопасността на движението по пътищата, следователно е най-важно да се замени износената гума с нова, т.е. преди остатъчната или безопасна дълбочината на канала да намалее до по-малко от 1.6 mm. Размерът на минималната  безопасна дълбочина на канала се сигнализира с така наречените индикатори за износване, които са проекции на дъното на прореза, които също са 1,6 мм високи.

Равномерно износените протектори на всички гуми на превозното средство удължава живота им и по този начин се увеличава икономичността на шофиране и допринасят за по-висока безопасност на движението. Ето защо, особено за задвижване на предните колела на превозните средства ние препоръчваме да разменяте гумите от предната към задната част и обратно в определени редовни интервали от време (например на 5000 км), докато се уверите, че посоката на въртене на колелото се запазва.

Ремонти на гуми

Ремонтите на Гумата са от гледна точка на безопасността на шофиране е много трудна и отговорна работа, и поради това те трябва да се извършват винаги от специалист. 

Всички ПОвредени места по гумата трябва да бъдат окончателно отстранени. Следователно не е приемливо да се инсталира вътрешната гума вътре в неремонтираната гума като алтернативно решение.
Ние не препоръчваме да използвате запечатващи ремонтни спрейове за постоянни ремонти, а винаги само за завършване на пътуването, ние не препоръчваме също ремонт на гуми със специални предварително вулканизиращи тапи без да я изваждате от джантата на колелото.

Ремонт на повреди, който се простира върху гумата, пласта на каросерията  или каркаса трябва да се изпълняват по един от двата метода чрез гореща или студена вулканизация след задълбочено проучване и подготовка на повреденото място върху гумата. 

Всички ремонти трябва да се правят възможно най-скоро, след като е настъпила вредата, в противен случай (особено в случай на гуми със стоманени колани) щетите биха се разпространили или гумата може дори да бъдте унищожена в резултат на замърсявания и проникване на вода. Повторно рязане на протектора на гуми за леки автомобили е забранено.

Съхранение 

Гуми, монтирани на джанти трябва да се съхраняват или подредени една върху друг или закачени.
Извадените гуми трябва да се съхраняват в изправено положение, в непосредствена близост една от друга (виж фигурата). Въпреки това, за да се предотврати повреждането на гумите, се препоръчва да се обръщат гумите веднъж на около 14 дни. Във всеки случай, се препоръчва в края на сезона, преди да монтирате гумите на джанти, да извършите баланс на гумите в сервиз за гуми.​

Как да съхраняваме правилно гумите

Гумите и вътрешните гуми трябва да се съхраняват в тъмни, сухи и хладни помещения, без течение. Прекомерното излагане на слънце, топлина и течение е вредно за тези продукти и е причина за преждевременно стареене, което се проявява под формата на фини пукнатини, развиващи се в повърхността на каучука. Освен това, външните и вътрешните гуми не бива да влизат в контакт с продукти от нефтен произход (като масла, моторни горива, смазочни материали и т.н.), тъй като те правят каучука порест и той губи своите еластични вулканизирани свойства.​

Нашият съвет

Ако не разполагате с подходящо пространство за съхранение, съхранявайте гумите си при нашите сервизни партньори, където, ние гарантираме, гумите ви ще се съхраняват правилно и по този начин ще се гарантира дългия им живот.

Избор на гуми

Какви гуми да използват за определен тип превозно средство се определя от производството на превозното средство заедно с производителя на гуми, при което е допустимо да се използват гуми с по-висок символ за скорост, например "Н", вместо "S". Позволено е също така да се използват гуми с по-висок индекс на натоварване, например 82 вместо 80. При смяна на гуми за различен размер, законодателните разпоредби трябва да се спазват, т.е. новите гуми трябва да бъдат записани в свидетелството за регистрация на превозни средства.

Отличителните качества за оптимално управление на превозното средство свойства могат да бъдат постигнати само с гуми от един и същ тип. Това означава, че превозното средство трябва да има (с изключение на "спестителя на пространство " резервна гума), гуми, идентични по размер и конструкция, при което на една и съща ос, трябва да се използват еднакви гуми (т.е. гуми с еднакъв размер, конструкция, вид на протектора и марка). Тъй като конструкцията на гуми на леки автомобили в този случай, се разбира като диагонална, радиално-текстилна (каркаса, както и слоевете на каросерията са изработени от текстилни корди) и радиално-стоманени (каркас - текстилни слоеве, слоеве на каросерията - стоманени колани) конструкции. Комбинация от гуми от тези две конструкции на едно и също превозно средство не е позволена.

За M+S (кал и сняг), зимните гуми, които препоръчваме от съображения за безопасност,  да се използват винаги за превозното средство като цяло, а не само на една и съща ос. Комбинация от зимни и летни гуми е допустима единствено при условие, че остатъчната дълбочина на протектора на зимната гума е <40 mm, т.е. под границата, при която зимните гуми губят своите специфични зимни качества.

Смяната на гумите много често изисква и смяна на джантите на колелата. Затова при избора на джанти, препоръките на производителя им също трябва да се спазват, и промяната на джанти трябва да се отбелязва в сертификата за регистрация на превозни средства.

Идентификатори на стоманените джанти 

​5 1/2 J x 14 H2 
Това е колело с дълбока джанта, 51/2" широчина, J-тип фланец, ширина на джантата 14 инча и стил "двойна гърбица" на набраздяването.

5,50 B x 14 CH 
TТова също е колело с дълбока джантаа и ширина 51/2 ", но с B-тип фланец, диаметър 14 инча и стил " комбинация гърбица " на набраздяването.

14 x 5 1/2 J H2 x 45
Това отново е колело с дълбока джанта и широчина 51/2”, тип 3 фланец, диаметър 14 инча и стил "двойна гърбица" на набраздяването. Буквено-цифров маркировка включва допълнителна информация, за изместването на колелото.

Определянето на минималния възможен размер на гумите за дадено превозно средство неизбежно изисква да се знае максимално допустимото натоварване на осите и проектната скорост на превозното средство. Върху гумата, максималната товароносимост е изразена с индекса на натоварване, и максимална скорост със символа за скорост.

Когато колелата са отклонени от правата посока от 2 ° до 4 °, товароносимостта намалява с 5% на градус. Това намаление на капацитета на натоварване може да се компенсира чрез увеличаване на налягането на въздуха в гумите.

Товароносимостта в двуколесните конфигурации е 1.85 от капацитета на гумите в конфигурацията с единично колело.

Намалено натоварване на гумите спрямо скоростта


Повишаването на капацитета на натоварване с до 10% от табличните стойности е допустимо и за гумите, използвани за каравани или ремаркета с максимална пътна скорост 100 km / h. В този случай налягането на базовата гума следва да се увеличи на 20 кРа.

Товароносимостта на гумите за леки автомобили, може да бъде увеличена само за превозните средствас максималната скорост на които не надвишава 60 км / ч, и това при условие, че налягането на гумите се увеличава в съответствие с таблицата "Максимална скорост в сравнение с повишената товароносимост.
​​

Намалена товароносимост на гумата спрямо скоростта

Максимална скорост на автомобила​ Индекс на скоростта (натоварване на гумата в %)​
(km/ч​) 
H
V
W
RZ
210
100
100
100
100
220
 
97
100
100
230
 
94
100
100
240
 
91
100
100
250
 
 
95
100
260
 
 
90
100
270
 
 
85
100
280
 
 
 
95
290
 
 
 
90
300
 
 
 
85
 
Mаксимална скорост на автомобила
Повишена товароподемност
​Повишено налягане на гумата
(km/ч​) 
(%) 
(kPa) 
60
10
10
50
15
20
40
25
30
30
35
40
25
42
50

Пътуване със спукана гума

​Вашите притеснения при спукване на гума сега са въпрос на миналото. Благодарение на напредналите технологии RunOnFlat на Goodyear, можете да продължите пътуването - дори и със спукана гума.
Попитайте ни - ние ще се радваме да ви помогнем и да отговорим.
* За да бъдете в състояние да използвате RunOnFlat гуми, Вашето превозно средство трябва да има интегрирана система за мониторинг на налягането в гумите. Моля проверете техническата документация на Вашето превозно средство, предоставена от производителя.

Напомпване на гумата с азот

Ние напомпваме Вашите гуми съобразно изискванията за безопасност.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС
  • Повишена безопасност
  • Повишен комфорт на шофиране
  • По-ниско потребление на гориво
  • Удължен живот на гумата
  • По-добро управление