ВИДЕВ СЕРВИЗ

КАЧЕСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ

Сезонно съхранение на гуми
При смяната на гумите на Вашия автомобил, ние ще се радваме да ги съхранявате извън сезона в нашите складови помещения. Услугата включва проверка на състоянието на гумите, измерване на остатъчната височина на протектора в мм, правилното съхранение на комплекта гуми (включително джанти), като ги регистрирате и предадете на упълномощено лице.